Samtycke till marknadsföring

Genom att klicka i boxen för samtycke när du uppger din person data så samtycker du till att Amoena Canada Inc, företrädande för Amoena (data innehavare), använder din person data i marknadsföringssyfte som beskrivet nedan. 

Dina personuppgifter :

Används i syfte av : Framtida markandsföring via email, brev, telefonmarknadsföring samt kundinsikt och analys av trender relaterat till din sökning eller förfrågan (om relevant).

Kan innehålla: ditt namn (inklusive titel), kön, adress, ålder och födelsedatum, e-mail, användarnamn på sociala medier, telefonnummer samt eventuell annan information du delgivit.  

Din persondata kommer att användas och behandlas till du bekräftar att du inte längre vill motta marknadsföringsuppdateringar. 

Din persondata kommer vara tillgänglig för medarbetare på Amoena och Amoena har rätt att dela din persondata med företag som möjliggör vårt arbete och assisterar i marknadsföringasaktiviteter; så som Media Vision (digital marknadsföring), Red Technology Solutions Limited (E-handel) och andra tredje parter som är inblandade i marknadsföringsaktiviterer för Amoena. 

Din persondata kan bli överförd mellan avdelningar inom Amoena Group och till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dessa länder kan ha andra lagar gällande skydd av persondata, men vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra att persondata som skickas till tredje part och medlemmar av Amoena Group utanför EES är skyddad. 

 

Du har rätt att: 


Återkalla ditt samtycke till hanteringen av din persondata, i den mån persondata hanteras (som beskrivet ovan)
Anmoda om information gällande hanteringen av persondata, inklusive rätten att erhålla en kopia av din persondata; för att återkalla eller ändra ditt samtycke till marknadsföring ombedes du kontakta vår kundservice via info.se@amoena.com.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till var tid. 

För mer information om hur vi hanterar persondata hänvisar vi till Integritetsskydd