Zgoda marketingowa

Zaznaczając okienko ze zgodą podczas podawania danych osobowych, wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w celach marketingowych w sposób określony poniżej:

Pana/ Pani dane osobowe:

będą przetwarzane w następujących celach: działania marketingowe prowadzone w przyszłości za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty standardowej, analiza trendów konsumenckich i wiedzy o konsumentach oraz odpowiadanie i obsługa Pana/ Pani pytań i wniosków (jeżeli dotyczy);

działania takie mogą obejmować: Pana/ Pani nazwisko; płeć; adres zamieszkania, wiek i datę urodzenia, adres e-mail, nazwę używaną na portalach społecznościowych, numer(y) telefonu, oraz inne przedstawione przez Pana/ Panią informacje;

będą przetwarzane aż do momentu, gdy poinformuje nas Pan/ Pani, że rezygnuje Pan/ Pani z otrzymywania aktualizacji marketingowych.

Pana/ Pani dane osobowe będą dostępne pracownikom Amoena Polska Sp. z o .o., zaś Amoena może przekazać Pana/ Pani dane osobowe spółkom pomagającym świadczyć usługi marketingowe, takim jak SerwerSMS Polska sp. z o.o (cyfrowe usługi marketingowe), Inforsys S.A. (usługi e-commerce) oraz innym stronom trzecim zaangażowanym w świadczenie konkretnych usług marketingowych w imieniu Amoena Polska Sp .z.o.o.

Pana/ Pani dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów Grupy Amoena oraz do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Kraje, do których przekazujemy dane osobowe mogą nie być objęte prawami o ochronie danych gwarantującymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, jednak podejmujemy działania mające na celu zapewnienie, że strony trzecie oraz członkowie Grupy Amoena, którym przekazujemy dane w tych krajach zapewniają odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do danych osobowych.

Ma Pan/ Pani prawo: do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody (jak określono powyżej);

do wnioskowania o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, łącznie z dostarczeniem kopii Pana/ Pani danych; w celu wycofania lub zmiany zgody marketingowej, prosimy o kontakt z zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej ochronadanych@amoena.com lub telefonicznie 22 436 87 05 Może Pan/ Pani wycofać zgodę marketingową w dowolnym momencie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

1. Stosowane zasady ochrony danych

Amoena Polska Sp. z o.o., ul. Stryjeńskich 6 lok. UH4B, 02-791 Warszawa ponosi odpowiedzialność za stronę internetową www.amoena.pl na terenie Polski. Ochrona danych osobowych stanowi priorytet naszej firmy. Dlatego prowadzimy działalność zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych oraz bezpieczeństwie danych. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, jak je przetwarzamy i wykorzystujemy oraz komu je przekazujemy w razie potrzeby.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1 W przypadku osób odwiedzających naszą stronę ( www.amoena.pl) zasadniczo gromadzimy tylko dane anonimowe, takie jak strona, z której dana osoba nas odwiedza, dostawca usług internetowych oraz strony, z których nas wywołano. Amoena wykorzystuje te informacje wyłącznie do celów statystycznych oraz w celu udoskonalenia swych produktów, usług i strony internetowej.

2.2 Nie wykorzystujemy naszej strony internetowej do rejestrowania danych osobowych innych niż te dane, które zamieszczają Państwo dobrowolnie. W przypadku:

a) rejestracji danych za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego gromadzone są następujące dane:

dane obowiązkowe: adres, imię, nazwisko, adres email, kraj
dane opcjonalne: stanowisko i numer telefonu.

b) rejestracji do Klubu Amoena gromadzone są następujące dane:

dane obowiązkowe: adres, imię, nazwisko, adres email,
dane opcjonalne: stanowisko, adres, kraj, rozmiar biustonosza, informacja na temat operacji piersi.

c) zamawiania Newslettera Amoena gromadzone są następujące dane:

dane obowiązkowe: adres, imię, nazwisko, adres email
dane opcjonalne: stanowisko i numer telefonu.

Gromadzenie i przechowywanie danych dla celów wysłania newslettera może zostać anulowane w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy kliknąć w link "Rezygnuj z subskrypcji" podawany w każdym newsletterze. Nasza firma partnerska, emarsys.net, zajmuje się obsługą techniczną wysyłki newslettera. Ww. dane, podawane przez Państwa przy zapisywaniu się do newslettera, są przekazywane firmie emarsys
Rejestracja Państwa danych następuje tylko wtedy, gdy uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy jest to zgodne ze stosownymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony Państwa danych.

2.3 Wykorzystanie danych, takich jak adres protokołu internetowego czy dane dotyczące rozpoczęcia i czasu trwania użytkowania, czasami mogą być generowane automatycznie, w zależności od zastosowanych środków technicznych, a zatem są istotne z punktu widzenia komunikacji. Będziemy usuwać lub zmieniać na anonimowy status danych, które nie są już niezbędne dla przekazywania wiadomości.

3. Określenie celu

Wszystkie dane osobowe generowane w związku z naszymi usługami dostępnymi online będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyłącznie w celu zapisania kontaktu oraz zagwarantowania interesów biznesowych, do których mamy prawo, dla celów informowania i dbania o naszych klientów oraz projektowania produktów, które spełniają wymagania. Dla utrzymania stosunków w klientami, umożliwienia odpowiadania na ich pytania oraz z przyczyn technicznych niezbędne jest wyznaczenie osób trzecich do przetwarzania Państwa danych. W tym przypadku również przestrzegane są zasadnicze przepisy dotyczące ochrony danych.Tylko w przypadku wyraźnej zgody Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach bezpośredniego marketingu oraz badania rynku. Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim ani wykorzystywać ich dla innych podobnych celów marketingowych.

4. Uzasadnione wykorzystanie

Amoena będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe, które udostępnili nam Państwo online, dla celów, w jakich zostały udostępnione, chyba że są one gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane:

  • w celu, który jest bezpośrednio związany z celem pierwotnym,
  • w celu sporządzenia, negocjowania i zawarcia z Państwem umowy,
  • z powodu przepisu prawnego lub urzędowego nakazu sądowego,
  • dla celów ochrony prawnej lub obrony przed zarzutami,
  • w celu zapobiegania niewłaściwemu użyciu lub innym niezgodnym z prawem czynnościom, które zagrażają integralności systemów Amoena, a co za tym idzie – bezpieczeństwu danych.

5. Pliki cookies

W celu uproszczenia przygotowania naszej strony internetowej – a zatem stron internetowych – oraz optymalizacji marketingu – zezwalamy na zastosowanie plików cookies. W ten sposób Amoena automatycznie śledzi sposób wykorzystania dostarczanej treści. Umożliwia nam to szybsze rozpoznanie tych obszarów, które należy udoskonalić, możemy więc stale pracować nad poprawą znaczenia i dostępności przedstawianych przez nas treści. Jednak mogą Państwo nie zgodzić się na zapisywanie plików cookies poprzez ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający usuwanie plików cookies z dysku twardego, blokowanie wszystkich plików cookies lub ostrzeganie przed zapisaniem plików cookies. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na zapisywanie plików cookies, będą Państwo mieć dokładnie taki sam dostęp do treści strony firmy Amoena, jak w przypadku zezwolenia na używanie plików cookies. Zablokowanie tych plików powoduje jedynie powstanie mniej dokładnych wzorów użytkowania dla celów naszych wewnętrznych raportów. Informacje na temat użytkowania będą wykorzystywane tylko dla celów wewnętrznych firmy Amoena oraz naszych odpowiednich partnerów w celu poprawienia jakości treści, usług i zapewnienia wsparcia dla naszych gości.

6. Analiza sieci

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics w celu uzyskania analizy użytkowania strony przez jej użytkowników. Narzędzie to wykorzystuje pliki "cookies", a informacje wygenerowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane Google. Następnie informacje te są wykorzystywane do oceny użytkowania strony przez odwiedzających oraz sporządzania raportów statystycznych na temat ruchu na stronie internetowej dla firmy Amoena.

Nigdy nie będziemy (ani nie pozwolimy żadnym osobom trzecim) wykorzystywać narzędzia analizy statystycznej do śledzenia lub gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osoby (Personally Identifiable Information - PII) gości na naszej stronie. Google nie skojarzy Państwa adresu IP z innymi danymi posiadanymi przez Google. Ani my, ani Google nie będziemy ustalać związku ani starać się powiązać adresu IP z tożsamością użytkownika komputera. Nie będziemy kojarzyć żadnych danych uzyskanych na tej stronie z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby z jakiegokolwiek innego źródła, chyba że wyraźnie dostarczycie Państwo takie informacje w formularzu dostępnym na naszej stronie.

7. Media społecznościowe

Obecnie strona internetowa firmy Amoena używa wtyczki portalu społecznościowego: Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Za jej pośrednictwem dane osobowe mogą być przekazywane wymienionym usługodawcom. Amoena nie gromadzi danych osobowych za pośrednictwem ww. wtyczki. Amoena nie posiada dokładnej wiedzy na temat tego, które dane są pobierane przez ww. wtyczkę; ponadto nie ma także możliwości wywarcia jakiegokolwiek wpływu na takie gromadzenie danych. Informacje na ten temat są dostępne w uwagach dotyczących ochrony danych zamieszczonych przez media społecznościowe:

Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084/ Informacje i opcje ustawień ochrony sfery prywatności są dostępne pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php. Zasadniczo reguły te mają zastosowanie do wszystkich dostawców wtyczek mediów społecznościowych: możliwe jest uniknięcie gromadzenia danych przez tych dostawców za pośrednictwem strony Amoena poprzez upewnienie się, że nie są Państwo tam zalogowani.

8. Bezpieczeństwo danych

Amoena, poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewnia ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub niedozwolonym usunięciem, zmianą lub utratą oraz nieupoważnionym rozpowszechnianiem lub dostępem

9. Linki

Amoena nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ochrony danych za inne strony lub ich zawartość, do których [dane] są przekazywane za pośrednictwem linka.

10. Prawa użytkownika Internetu

Amoena respektuje Państwa prawa do wyszukiwania informacji, autoryzacji oraz życzenia usunięcia oraz inne prawa przysługujące Państwu zgodnie z prawem. W dowolnym czasie mogą Państwo uchylić zgodę na wykorzystywanie przez naszą firmę Państwa danych dla celów promocji, badania rynku lub opinii publicznej.

Ponadto będziemy stale dostosowywać nasze zasady ochrony danych poprzez dalszy rozwój działalności w Internecie. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie w stosownym terminie. Prosimy zatem o regularne odwiedzanie naszej strony w celu uzyskania aktualnych informacji w zakresie najnowszej wersji wskazówek dotyczących ochrony danych.

11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod adresem info.pl@amoena.com. Dalsze informacje kontaktowe znajdą Państwo w zakładce z informacjami korporacyjno-prawnymi.

Amoena Polska Sp. z o.o. Wersja 7.03.2014