Zgoda marketingowa

Zaznaczając okienko ze zgodą podczas podawania danych osobowych, wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w celach marketingowych w sposób określony poniżej:

  • Pana/ Pani dane osobowe: 
    będą przetwarzane w następujących celach: działania marketingowe prowadzone w przyszłości za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty standardowej, analiza trendów konsumenckich i wiedzy o konsumentach oraz odpowiadanie i obsługa Pana/ Pani pytań i wniosków (jeżeli dotyczy); 
  • działania takie mogą obejmować: Pana/ Pani nazwisko; płeć; adres zamieszkania, wiek i datę urodzenia, adres e-mail, , numer(y) telefonu, oraz inne przedstawione przez Pana/ Panią informacje;
  • będą przetwarzane aż do momentu, gdy poinformuje nas Pan/ Pani, że rezygnuje Pan/ Pani z otrzymywania aktualizacji marketingowych.

 

Pana/ Pani dane osobowe będą dostępne pracownikom Amoena Polska Sp. z o .o., zaś Amoena może przekazać Pana/ Pani dane osobowe spółkom pomagającym świadczyć usługi marketingowe, takim jak SerwerSMS Polska sp. z o.o (cyfrowe usługi marketingowe), Inforsys S.A. (usługi e-commerce), a także wykorzystywać oprogramowanie do wysyłki newsletterów (np. Pure 360) oraz innym stronom trzecim zaangażowanym w świadczenie konkretnych usług marketingowych lub innych w imieniu Amoena Polska Sp .z.o.o.

Pana/ Pani dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów Grupy Amoena.  Administrator nie przekazuje  Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej. 

Ma Pan/ Pani prawo:

  • do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody (jak określono powyżej);
  • do wnioskowania o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, łącznie z dostarczeniem kopii Pana/ Pani danych; w celu wycofania lub zmiany zgody marketingowej, prosimy o kontakt z zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej ochronadanych@amoena.com lub telefonicznie 22 436 87 05 Może Pan/ Pani wycofać zgodę marketingową w dowolnym momencie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności

 

Amoena Polska Sp. z o.o. Wersja 5.11.2019