Wskazówki prawne

1. Produkty Amoena

Zależy nam, aby znajdowali Państwo na naszych stronach internetowych aktualne i pełne informacje. Amoena nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, które nie pochodzą bezpośrednio i wyłącznie do Amoena - dotyczy to w szczególności informacji na stronach, do których odnoszą się linki zawarte na stronach Amoena. Będziemy wdzięczni za uwagi dotyczące naszej oferty i jej udoskonalenia. Produkty zamieszczone na tej stronie internetowej mogą być w niektórych krajach niedostępne lub są sprzedawane pod innymi nazwami. W zależności od kraju mogą występować różnice w zakresie informacji o stosowaniu tych produktów. W związku z tym zalecamy każdorazowe skonsultowanie się z krajowym ekspertem oraz uważne przeczytanie instrukcji przeznaczonej dla Państwa kraju. Informacje zawarte na naszych stronach internetowych nie mogą zastąpić porady i opieki lekarskiej. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia problemów zdrowotnych należy zwrócić się do odpowiedniego specjalisty.

2. Zmiany treści

Zwracamy uwagę na fakt, że elementy stron internetowych mogą zostać w dowolnej chwili usunięte, zmienione lub uzupełnione, bez oddzielnej informacji.

3. Prawa autorskie i prawa do nazwy marki

Nasze strony internetowe są chronione prawem autorskim. Wszystkie prawa do projektu i treści tych stron należą do firmy Amoena. Użyte na naszych stronach nazwy marki i inne oznaczenia (w szczególności logo firm) są prawnie chronione. Każde użycie zamieszczonej na tej stronie nazwy marki lub innego oznaczenia wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Amoena lub odpowiedniego właściciela prawa do ich używania. Z faktu wykorzystywania nazw marki lub innych oznaczeń na tej stronie internetowej i/lub pozostałej treści tej strony internetowej nie wynika, iż Amoena lub inny właściciel praw wyraża zgodę na wykorzystywanie tych nazw marki bądź innych oznaczeń przez osoby trzecie. Zdjęcia publikowane na naszej stronie są własnością Amoena. Wykorzystywanie tego materiału bez uprzedniej zgody Amoena jest zabronione, chyba że wykorzystanie takie jest wyraźnie dozwolone przez prawo. W takim wypadku, materiał musi zawierać informacje o prawach autorskich, najlepiej w następującej formie: „© Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH“. Mogą Państwo zwrócić się o pozwolenie na niewynikające z prawa użytkowanie, zwłaszcza dla celów handlowych, kontaktując się z Amoena pod adresem info.pl@amoena.com. Jakiekolwiek niezgodne z prawem wykorzystanie chronionych prawem autorskim obrazów i treści lub inne bezprawne użytkowanie może skutkować konsekwencjami wynikającymi z prawa cywilnego i karnego. Pobieranie treści z naszej strony internetowej jest dozwolone tylko dla celów prywatnych. Wykorzystywanie chronionej treści (w tym nazw marki, innych oznaczeń, itp.) w działalności biznesowej, jak również w innych celach, poza wykorzystaniem dla celów prywatnych, jest zabronione.

4. Poczta elektroniczna

Dane, które przekazują nam Państwo drogą elektroniczną w formie informacji, spostrzeżeń, propozycji czy komentarzy, nie będą przez nas traktowane jako poufne. Wszystkie dane, które przekazują nam Państwo we wskazany sposób, mogą zostać użyte bez ograniczeń przez nas lub naszych partnerów. Amoena może w szczególności dysponować bez ograniczeń Państwa pomysłami, koncepcjami, know-how lub technikami, np. również w związku z rozwojem produktów.

5. Kontakt z Amoena

W razie pytań odnośnie aspektów prawnych prosimy o kontakt z Amoena (dane kontaktowe w zakładce Kontakt).