Skip to main content
Skip to main content
Varukorg
Sök
Land

Kvalitet och miljöpolicy

Amoena är specialiserat på att utvecklaunika produkterav högsta kvalitet i innovativ design.

Kvalitet och miljöpolicyAmoena är specialiserat på att utvecklaunika produkterav högsta kvalitet i innovativ design,allt för att öka våra kunders välbefinnande. Amoena tror på kvalitet - kvalitet i alla produkter och alla affärsprocesser. Vi definierar kvalitet som innovativa och pålitliga produkter samt effektiva processer som uppfyller behoven och därmed ökar vår kundnöjdhet.

Det är vår önskan att förbättra livskvaliteten för alla kunder, utan att försämra livskvaliteten för andra. Därför förbinder vi oss att agera ansvarsfulltoch förutseende i miljöfrågor.

Kvalitet, miljö och ständiga förbättringarär ett ansvar för allaanställda. Därför strävar vi efter att: 

  • Ständigt förbättra kvaliteten och miljömässig hållbarhet utifrån kundernas behov.
  • Ständigt förbättra effektiviteten ivårt kvalitets- och miljöledningssystem baserat på interna mätningar
  • Upprätta och kontinuerligtgranska kvalitet och miljömål
  • Optimera vår dagliga verksamhetnär det gäller kvalitetoch miljö
  • Vidta åtgärder för att förhindra påverkan på kvalitet och miljö vid utveckling av nya produkter, tekniker och affärsområden.
  • Göra kvalitets- och miljöfrågor till en viktig del i ledningsbeslut
  • Utbilda och involvera anställda, kunder, leverantörer, samhälle och aktieägare och utbyta kunskap om kvalitet och miljö

Kvalitet och miljöpolicy

Både chefer och medarbetare ansvarar för att initiera och utföra åtgärder för att uppnå ständiga förbättringar. Alla produkter och affärsprocesser måste uppfylla lagkrav samt frivilliga avgifter vilka Amoena har åtagit sig. Vårt integrerade ledningssystem utgör grunden för efterlevnaden av denna riktlinje. 

 

Därför är varje anställd ansvarig för att agera i enlighet med det integrerade ledningssystemet.