Skip to main content
Skip to main content
Varukorg
Sök
Land

Marknadsledare inom produkter för bröstopererade kvinnor

I över 45 år har vi med passion strävat efter att ge kvinnor med bröstcancer sitt självförtroende tillbaka. Sedan 1975 har vi stöttat kvinnor som en kompetent partner inom bröstvården, med högsta standard för kvalitet, innovation och design. Patent för material och tillverkningsmetoder är ett bevis på våra framsteg. Detta är dock ingalunda slutet på historien. I framtiden kommer vi att fortsätta att lyssna noga på drabbade kvinnor och våra specialiserade återförsäljare, och vi kommer att fortsätta att utveckla vårt produktsortiment. Alla våra produkter är perfekt anpassade till behoven hos kvinnor med bröstcancer - hittills har vi sålt över 17 miljoner bröstproteser och 34 miljoner bröstvårdstextilier. Vi är stolta över att följa kvinnor under hela deras återhämtningsresa, från diagnos till återgång till ett normalt liv.

I dag arbetar cirka 400 anställda världen över (varav 200 på vårt huvudkontor i Raubling, Bayern) med fullt engagemang och passion för att nå detta mål. Med 15 dotterbolag och ett omfattande nätverk av distributörer är vi representerade i mer än 70 länder.

amoena-motivation-platzhalter_2022012-141538
Vår motivation
Vårt mål är att hjälpa kvinnor att hitta en lösning efter en bröstoperation som återställer deras naturliga siluett och som känns så naturlig som möjligt. Vi vill öka livskvaliteten och stödja självförtroendet.

Bröstcancer är den vanligaste diagnostiserade cancern hos kvinnor, med 2 miljoner nya fall i världen varje år. Under sin livstid kommer i genomsnitt en av åtta kvinnor att utveckla bröstcancer. Statistiskt sett diagnostiseras de flesta drabbade i åldrarna 50-60 år. Tack vare god diagnostik, avancerade behandlingsalternativ och kirurgiska ingrepp är den relativa 5-årsöverlevnaden nu 90 procent. Mycket förändras dock för de drabbade efter en bröstcancerdiagnos. Diagnosen följs av ett kirurgiskt avlägsnande av tumören och vid behov av de drabbade lymfkörtlarna.Bröstcancer är den vanligaste diagnostiserade cancern hos kvinnor, med 2 miljoner nya fall i världen varje år. Under sin livstid kommer i genomsnitt en av åtta kvinnor att utveckla bröstcancer. Statistiskt sett diagnostiseras de flesta drabbade i åldrarna 50-60 år. Tack vare god diagnostik, avancerade behandlingsalternativ och kirurgiska ingrepp är den relativa 5-årsöverlevnaden nu 90 procent. Mycket förändras dock för de drabbade efter en bröstcancerdiagnos. Diagnosen följs av ett kirurgiskt avlägsnande av tumören och vid behov av de drabbade lymfkörtlarna.

I dag genomgår cirka 70 % av kvinnorna bröstbevarande kirurgi och i uppskattningsvis 30 % av dessa fall avlägsnas hela bröstet. 40-60 % av de kvinnor som har genomgått bröstbevarande kirurgi genomgår en andra operation. Anledningen till detta är återkommande symtom eller att det optiska resultatet inte är tillfredsställande. Detta gäller 10-40 % av kvinnorna i hela världen. Eftersom operationen och de efterföljande behandlingarna ofta är allvarliga ingrepp ökar också risken för följdsjukdomar. Ungefär 20-30 % av de kvinnor som genomgått en bröstoperation utvecklar lymfödem i arm eller bröstkorg efter behandlingarna.

På Amoena är vårt mål att utveckla och erbjuda produkter som förbättrar livskvaliteten för drabbade kvinnor.

Worldwide motivation

Vår insikt

Bröstcancer är den överlägset vanligaste cancerformen bland kvinnor. Därför kan man anta att kvinnor får omfattande information och detaljerad rådgivning efter en diagnos. Tyvärr är detta inte alltid fallet - vilket vi får höra gång på gång.

Tyvärr är detta inte alltid fallet - vilket vi får höra gång på gång. Diagnosen "bröstcancer" är bara det första steget, som sedan följs av ett nästan oöverskådligt antal kontakter, behandlingar och uppföljande terapier. Hur bra eftervården än må vara, är det sällan som informationsflödet mellan de olika kategorierna fungerar. Vi har satt som mål att täppa till denna klyfta genom ett nära utbyte mellan läkare, terapeuter, specialister och drabbade kvinnor.

Vi strävar efter att stödja kvinnors självförtroende efter en bröstoperation och följa dem på deras individuella resa genom livet - vi finns där, från diagnosen hela vägen tillbaka till ett normalt liv. Genom starka och nära relationer inspirerar, stärker och stöder vi. Våra medicinska återförsäljare och vårdpersonal är utbildade och utrustade med innovativa lösningar. Vi vill se till att våra kvinnliga kunder får bästa möjliga service och produkter som är skräddarsydda för deras behov.

Källor

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

(2) https://gco.iarc.fr/today/;

(3) https://www.webmd.com/breast-cancer/breast-cancer-survival-rates;

(4) https://www.medicalnewstoday.com/articles/325654#risks-at-different-ages;

(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4504664/;

(6) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29605247/;

(7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18259820/;

(8) https://www.oatext.com/lymphedema-following-breast-cancer-the-importance-of-surgical-methods-and-obesity.php#gsc.tab=0