Skip to main content
Skip to main content
Kurv
Søg
Land

Videnskaben siger: Få din søvn

En hel nats søvn e vigtig for dit helbred, måske mere end nogen sinde før

Science Says: Sleep

Mangel på søvn kan blive det moderne samfunds undergang

Det er ikke kun madrasfirmaerne, der ønsker du skal sove mere. Nyhederne og medicinsk professionelle i mange lande fortæller igen og igen, at vores forbrug af altid-på underholdning og vores behov for konstant at være online - kort beskrevet som vores "Aldrig fred og ro" kultur har sine omkostninger for både det fysiske og mentale helbred over hele verden. Søvnunderskud forbindes nu med sygdomme og øget risiko for hjerte/kar sygdomme, sukkersyge, fedme og sågar kræft.

Medie mogulen Arianna Huffingtons nye bog: The Sleep Revolution (April 2016), Omtaler med rette problemet som vor tids søvnkrise. Hun afslører: “Der kommer tæt på 5 tusinde apps frem, når du søger på "sleep" i Apple App Store. Mere end 15 millioner fotos under #sleep på Instagram, yderligere 14 millioner under #sleepy og mere end 24 millioner under "#tired". En hurtig søgning på "sleep" på Google vil give mere end 800 millioner hits. Søvn er ikke bare noget, der er begravet i vores ubevidste, det er i vores bevidsthed og i nyhederne, som aldrig før".

Vi får altså ikke nok, det er skadeligt og vi ved det. Men hvordan skal vi løse problemet?

Vidste du det? Vores søvnbehov bliver mindre med alderen

Vi ved alle, at babyer har behov for mere søvn (heldige små trunter)! Det varierer selvfølgelig fra person til person, men generet har den menneskelige krop brug for mindre søvn jo ældre den bliver. - De ældste af os har brug for mindst søvn. Prøv at se på disse forskelle (fra the U.S. National Institutes of Health):

 • Børn i skolealderen (6-13 år): 9 til 11 timer
 • Teenagers (14-17 år): 8 til 10 timer
 • Voksne (18-64 år): 7 til 9 timer
 • Meget voksne ;o) over 64: 7 til 8 timer

Tag dig i agt for det blå

Et emne som optager søvnforskerne er studier af, hvordan lys forstyrrer søvnen. Alle typer af lys om natten kan nedsætte melatoninproduktionen, men det værste lys ligger i det blå/grønne område af farvespektret. Den gode nyhed: Det er muligt at downloade software, der blokerer det blå lys fra din computer, eller du kan anskaffe briller, der blokerer det blå lys. Læs mere her http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side

5 Tips For din bedste Zzzzøvn

 1.  Now more than ever, a full night's sleep is so important for your good health Sleep deprivation may be modern society’s undoing It isn’t just the mattress company that wants you to get more sleep. News and medical authorities everywhere continually report that always-on entertainment and hyper-connectivity – in short, our “sleep less” culture -- is taking its toll on both physical and mental health worldwide. Sleep deprivation is now connected to illnesses and risks, like heart disease, diabetes, obesity and even cancer. Media mogul Arianna Huffington’s new book, The Sleep Revolution (April 2016), rightly calls the problem Our Current Sleep Crisis. She reveals: “There are nearly five thousand apps that come up when you search 'sleep' in the Apple App Store, more than 15 million photos under #sleep on Instagram, another 14 million under #sleepy, and more than 24 million under #tired. A quick search for 'sleep' on Google will bring up more than 800 million results. Sleep isn't just buried in our subconscious; it's on our minds, and in the news, as never before.' So we’re not getting enough, it’s detrimental, and we know it. Now, how do we solve the problem? Did You Know? Sleep Needs Decrease Over Your Lifetime We all know that babies need the most sleep (lucky little ones)! And it varies by individual, of course, but in general the human body requires less sleep as it ages — the oldest among us requiring the least sleep. Consider the differences here (from the U.S. National Institutes of Health): Schoolchildren (6 to 13 years): 9 to 11 hours Teens (14-17 years): 8 to 10 hours Adults: (18-64 years): 7 to 9 hours Adults over 64: 7 to 8 hours Beware the Blues One topic that intrigues sleep researchers is the study of how light interrupts sleep. Any nighttime light can decrease melatonin secretion, but the very worst light falls in the blue/green area of the color spectrum. Good news: You can download blue-blocking software for your computer, or buy blue-blocking glasses. Read more: http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side   5 Tips For Your Best Zzzzs 1. Spend some time outdoors during the day — even just 10 minutes helps your body clock stay calibrated so you can sleep at night. 2. Stick to a routine. Bedtime consistency — yes, on weekends too — guides your brain to know when it’s bedtime. 3. Gentle stretching before bed: Easy forward bends turn your focus inward, calming your mind and body. Breathe. 4. Quiet, cool, and dark. Conditions in the room where you sleep are important. Make the temperature comfortable, leaning toward cool, turn the lights off (use black-out shades if necessary), and shhhhhhhh. 5. Wear something soft so you can move freely. Amoena Home wear offers new, supportive pajamas and nightdresses every season. Download our brochures  Click here to download information material from Amoena Print pageBrug tid udendørs i løbet af dagen - selv bare 10 minutter vil hjælpe dit indre ur til at "indstille sig", så du kan sove om natten.
 2. Hold dine faste rutiner. Faste sengetider - ja, også i weekenden -vil hjælpe din hjerne til at vide, hvornår det er sengetid.
 3. Forsigtig udstrækning inden sengetid: Stilfærdige bøjninger fremover vil vende din fokus indad og berolige både krop og sind. træk vejret dybt og pust ud, når du bøjer dig fremover.
 4. Stilhed, kølighed og mørke. Forholdene i det rum du sover i er vigtige. Hold en behagelig temperatur-i den kølige ende af skalaen, sluk alt lys og anskaf evt mørklægningsgardiner. Prøv også at skabe ro og stilhed i dit soveværelse. 
 5. Brug blødt og behageligt nattøj, som du kan bevæge dig i. Amoena Home wear kollektionen har nye natkjoler og pyjamas'er hver sæson. Altid med indbygget bh med lommer.